เงินรางวัลรอคุณอยู่

ได้รับรางวัลล่าสุด

- คุณจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นโชค ทุกๆ ยอดฝาก 2000 บาท

- รางวัลที่ 1 มูลค่า 100,000 บาท

- รางวัลที่ 2 มูลค่า 20,000 บาท

- รางวัลที่ 3 มูลค่า 5,000 บาท

- รางวัลที่ 4 มูลค่า 2,000 บาท